24/7 Hỗ trợ Zalo 0905.782.784

Cung cấp vật tư

Cung cấp vật tư

Ngay tại Việt Nam, chúng tôi cũng áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rất kỹ lưỡng (Quality Assurance) của Châu Âu.

Chúng tôi cung cấp nguồn vật liệu an toàn mỗi ngày thông qua việc hợp tác với nhiều công ty cung cấp vật liệu hàng đầu của Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn này.

Khi lựa chọn công ty cung cấp vật liệu, chúng tôi đều có những đánh giá nghiêm ngặt về việc tuân thủ pháp luật cũng như tuân thủ tiêu chuẩn quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của các công ty này, Theo đó, Pollyanna chỉ lựa chọn hợp tác với những công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể của chúng tôi.

Không dừng lại ở việc chỉ đánh giá bước đầu tiên, chúng tôi còn có các đợt kiểm tra định kỳ theo quý đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, qua đó không ngừng quản lý việc đánh giá và yêu cầu cải thiện những hạng mục chưa đạt.

1/11 Bà Triệu, Tân Xuân, Hóc Môn, TPHCM

0905.782.784

ctypollyanna@gmail.com

9:00am đến 5:00pm

Chủ Nhật nghỉ